Üretme

ass02PLAKALARIN UYGULANMASI
Plakaların yapımında kaliteli su verilmiş ve temperlenmiş çelikler kullanılmaktadır.
Küçük hatveli zincirler için plakalar, aşamalı kalıplar için aletler kullanılarak yapılırken, daha yüksek hatveli plakalar önce kesilir ve ardından delinir.
Yeni mekanik teknolojilerin kullanılması ile plakalar lazer kesim ile de elde edilebilmektedir.
Islah, plakalara gerekli direnci verir.
Yüzey, yorulmaya karşı direnç özelliklerini geliştirmek için bilyeli dövme işlemi ile temizlenir, yuvarlanır ve ardından temizlenir.

 

ass04PIN YÜRÜTME
Zincir pimlerinin yapımı için normalde soğuk çekilmiş sertleştirilmiş çelik kullanılır; özel durumlarda, yüksek bir çekme yüküne sahip olması gereken zincirler olduğunda, temperlenmiş çelikten yapılırlar.
Standart pimler normalde yüksek hızlı makinelerle kesilir. Kesim işleminde oluşan keskin kenarlar, soğuk şekillendirme veya tamburlama ile yuvarlatılır ve ardından üretim partisinin maksimum homojenliğine sahip olacak şekilde rektifiye edilir.
Özel pimler genellikle döndürülür.
Daha sonra aşınmaya karşı yüksek direnç göstermeleri için semente edilirler ve daha sonra elastikiyetlerini artırmak için temperlenirler.

 

ass01PUSULALARIN UYGULANMASI

Burçlar alaşımlı ve soğuk haddelenmiş ve kenarlı segman çeliğinden yapılmıştır ve normal olarak sarılır veya soğuk preslenir.Belirli bir dış çaptan itibaren burçlar tornalanarak elde edilir.Mekanik işlemden sonra burç çimentolanır.

 

RULLI 2-
RULOLARIN UYGULANMASI

Silindirler aşağıdaki prosedürlerle oluşturulabilir:

  • soğuk ekstrüzyon;
  • sarma;
  • dönüm;
  • borudan ayrılma.

soğuk ekstrüzyon, zincir makaralarının yapımında en çok kullanılan işlemdir.
Ekstrüzyonda, tam olarak boyutlandırılmış silindirler, çeşitli aşamalarda soğuk kalibrasyon ile daha sonra silindir haline gelecek olan boyuta kesilir.
Bu işlemler sayesinde çok hassas daireselliğe ve eş merkezliliğe sahip silindirler elde edilir.
Malzeme olarak sertleştirilmiş çelik veya temperlenmiş çelik kullanılır.
Mekanik işlemden sonra çimentolanır ve bulunur (veya geri kazanılır).
Temperlenmiş çelikten yapılmış silindirler plastiktir ve darbelere karşı duyarsızdır.

ass07ZİNCİRİN MONTAJI:

Montaj tam otomatik sistemlerle gerçekleşir.
Sürekli bir döngüde, montaj otomatizmleri tek tek bileşenleri birleştirir, zinciri oluşturur ve yeniden onaylar.
Hattın sonunda, hidrolik sistemler, nominal kopma yükünün 1/3'ünden 1/2'sine kadar bir çekme ile zinciri önceden gerer; bu şekilde zincirin bileşenleri statik bir oturmaya uğrar.
Aynı zamanda, doğrusal gelişim üzerinde esneklik ve kontrol tespit edilir.
Sonraki kontrollerden sonra zincirler kullanım amacına göre yağlanır.