Hammadde

Zincirin her bir bileşeninin üretimi için hammaddeler kritik öneme sahiptir, bu nedenle gelen tüm malzemeler üzerinde üretim başlamadan önce bile titiz kontroller yapılır. Bu kontroller, çelik fabrikalarının dikkatli seçiminden tedarikçilerin sürekli denetimine kadar uzanır.
Gelen her bir hammadde partisi, malzemenin bileşimini onaylayan bir laboratuvar raporu ile birlikte verilir.
Gelen malzemeden numuneler alınır ve kimyasal bileşimin üretim tesisinin titiz malzeme özelliklerine uygun olduğundan emin olmak için dikkatlice analiz edilir.
Bu dikkatli incelemelerden sonra malzemeler çeşitli üretim öncesi işlemlere tabi tutulacaktır. İlk olarak, malzemeleri ideal çalışma durumuna getirmek için tavlama ısıl işlemi gerçekleştirilir; daha sonra plaka kalınlığında kompaktlık sağlayan çok aşamalı bir laminasyon izler. Ayrıca özel malzeme ve iş parçası gereksinimlerine göre daha ileri işlemler gerçekleştirilir.