Aşınma direnci

Eklemlerin sürtünmesinden kaynaklanan aşınma, zincirin uzamasına neden olur. Bu nedenle aşınma, temel olarak mafsalların yüzeyine uygulanan basınca ve yağlamaya bağlıdır.

Normalde zincirlerin aşınma durumu, zincirin tipine göre değerlendirilir:

  • ISO 487'ye göre tarımsal zincirlerin uzunluğu, 0 / %0,3'lük bir sınır sapması ile nominal değere eşit olmalıdır;
  • ISO 4347'ye göre FLEYER tipi kaldırma zincirlerinin uzunluğu, %0 / 0,25'lik bir sınır sapması ile nominal uzunluğa eşit olmalıdır;
  • İletim zincirlerinden türetilen hafif taşıma zincirlerinin uzunluğu, %0 / %0,3'lük bir sınır sapması ile nominal değere eşit olmalıdır;
  • ISO 1977 standardına göre ağır taşıma zincirleri, uzunluk 0 / 0,25'lik bir sınır sapması ile nominal değere eşit olmalıdır;
  • ISO 606, 1275, 1395 standartlarına göre iletim zincirleri, uzunluk, 0 / %0,15'lik bir sınır sapması ile nominal uzunluğa eşit olmalıdır.